รายชื่อผู้ติดต่อ

ผมสุสกาวเดือนไกรดิษฐ์ ฉันทำงานเป็นแพทย์ผิวหนังในกรุงเทพ. ในบล็อกของฉันฉันเขียนเกี่ยวกับการดูแลตัวเองสำหรับเด็กหญิงและผู้ชาย.

Address: 514, Luang Rd., Pom Prap, Pomprap Sattruphai, Bangkok 10100 Thailand

Tel: +6622208000

E-mail: girl-blog@gmail.com