วิธีการลดน้ำหนักโดยไม่ออกกำลังกาย

น้ำหนักที่ลดลง

มักจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายใช้แคลอรี่มากกว่าปริมาณที่รับเข้ามา นั่นหมายความว่าคุณจะต้องเผาผลาญหรือรับประทานอาหารและอาหารว่างที่มีปริมาณแคลอรี่น้อยลง หลายคนจึงเลือกที่จะลดแคลอรี่จากอาหารที่รับประทานเข้าไปและเผาผลาญแคลอรี่ด้วยการออกกำลังกายเพื่อให้น้ำหนักลดลง แน่นอนว่าการออกกำลังกายเป็นประจำย่อมเป็นประโยชน์ต่อการลดน้ำหนัก อย่างไรก็ตามการออกกำลังกายอาจใช้ไม่ได้สำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ข้อจำกัดเรื่องเวลาหรือขาดความกระตือรือร้น ทั้งนี้ผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าในเรื่องของการลดน้ำหนักนั้น อาหารเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญมากกว่าเมื่อเทียบกับการออกกำลังกาย

อ่านเพิ่มเติม ➤ “วิธีการลดน้ำหนักโดยไม่ออกกำลังกาย”