เรื่องจริง 4 ประการ ของ “ออรัลเซ็กซ์” ที่คุณอาจไม่เคยรู้

จากประเด็นข่าวหน้าหนึ่งเกี่ยวกับการทำออรัลเซ็กซ์ในภัตตาคาร ต่อหน้าประชาชนของคู่รักคู่หนึ่ง  เราคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งในการทำรักในที่แจ้ง แต่คู่รักหลายคู่อาจชื่นชอบและนิยมทำรักแบบออรัลเซ็กซ์เมื่ออยู่กันสองต่อสองซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของความสุขทางเพศ จากข้อมูลสถิติแห่งชาติแสดงให้เห็นว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่มีประสบการณ์เกี่ยวกับออรัลเซ็กซ์ โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นตอนต้น จากผลการสำรวจของ CDC ในช่วงปี 2549 และ 2551 พบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของวัยรุ่นและเกือบ 90% ของผู้ใหญ่อายุ 25-44 เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับออรัลเซ็กซ์ อ่านเพิ่มเติม ➤ “เรื่องจริง 4 ประการ ของ “ออรัลเซ็กซ์” ที่คุณอาจไม่เคยรู้”