ทำไมจู่ ๆ อวัยวะเพศก็อ่อนตัวในระหว่างมีเซ็กซ์

เป็นที่ทราบกันดีว่า ผู้ชายทุกคนรักการมีเซ็กซ์ Men’s Journal ระบุว่า โดยเฉลี่ยแล้วผู้ชายแต่ละคนจะมีคู่นอนในชีวิตทั้งหมดอย่างน้อย 6 คน ผู้ชายประมาณ 1 ใน 5 จะมีคู่นอนในชีวิตทั้งหมดอย่างน้อย 15 คนหรือมากกว่า นอกจากนี้ยังพบอีกว่าผู้ชายอย่างน้อย 60% มักจะช่วยตัวเองบ่อย ๆ และ 85.1% จะถึงจุดสุดยอดทุกครั้งเมื่อมีเซ็กซ์ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่ใช่ผู้ชายทุกคนที่สามารถทำเช่นนั้นได้ ถึงแม้ว่าผู้ชายส่วนใหญ่จะชื่นชอบการมีเซ็กซ์ก็ตาม เพราะยังมีผู้ชายหลายคนที่มีปัญหาการแข็งตัวในขณะมีเซ็กซ์ ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยมากที่สุด รวมไปถึงปัญหาการหลั่งเร็วด้วย และดูเหมือนว่าจำนวนผู้ชายที่ต้องเผชิญปัญหาเช่นนี้จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อีกด้วย อะไรคือสิ่งที่ช่วยให้อวัยวะเพศอ่อนตัวในระหว่างมีเพศสัมพันธ์ และคุณจะสามารถรับมือกับปัญหานี้ได้อย่างไร

ปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศและวิธีแก้

การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ คือ คำศัพท์ทางการแพทย์ที่หมายถึง ภาวะที่อวัยวะเพศชายไม่สามารถแข็งตัวได้สมบูรณ์ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ หากอวัยวะเพศไม่แข็งตัวแล้ว ผู้ชายจะไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์กับคู่ของตนได้ตามปกติ และอาจจะไม่สามารถสร้างความพึงพอใจในเรื่องเพศให้กับตนเองและคู่นอนของตนได้เช่นกัน มีบางกรณีที่อวัยวะเพศแข็งตัวดีในตอนเริ่ม แต่แล้วจู่ ๆ อวัยวะเพศก็กลับอ่อนตัวลง ส่งผลให้ผู้ชายหลายคนรู้สึกอับอายและทำให้ความสัมพันธ์มีปัญหาได้ อาการต่าง ๆ เหล่านี้เรียกว่า ความผิดปกติในการมีเพศสัมพันธ์หรือการหย่อนสมรรถภาพทางเพศนั่นเอง

ปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศสามารถพบได้อย่างกว้างขว้างทั่วโลก ในสหรัฐอเมริกาเพียงอย่างเดียว คลินิกคลีฟแลนด์ได้รายงานว่า ผู้ชายประมาณ 52% มีปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศในรูปแบบต่าง ๆ กันตั้งแต่ระดับปานกลางไปจนถึงระดับรุนแรง นอกจากนี้ยังพบด้วยอีกว่า ปัญหานี้เกี่ยวข้องกับอายุอย่างเห็นได้ชัด เมื่ออายุ 40 ปีผู้ชายราว 40% จะมีอาการบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ และเมื่ออายุ 70 ปี ผู้ชายอย่างน้อย 70% จะมีปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศในระดับหนึ่ง

ทำไมจู่ ๆ อวัยวะเพศก็อ่อนตัวในระหว่างมีเซ็กซ์ สุขภาพของผู้ชาย

สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานี้

เมื่อคนใดคนหนึ่งเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับการแข็งตัวของอวัยวะเพศในระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์ หลายอาจจะคิดว่า เขากำลังเป็นโรคบางอย่างที่อาจจะทำให้ในที่สุดแล้วอวัยวะเพศของเขาจะไม่แข็งตัวอีกเลย ในขณะที่อีกหลายคนคิดว่า ปัญหานี้จะเกิดกับชายสูงอายุเท่านั้น สำหรับผู้ชายที่ยังอายุน้อยอยู่ ปัญหานี้ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากปัจจัยชั่วคราวที่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง นั่นเป็นเหตุผลว่า เพราะเหตุใดคุณจึงควรทราบสาเหตุที่ถูกต้องที่ทำให้คุณมีปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เพื่อจะหาการรักษาได้ตรงจุดต่อไป

 

การแข็งตัวของอวัยวะเพศกับการไหลเวียนเลือดมีความเกี่ยวข้องกันโดยตรง ยิ่งเลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงในบริเวณอวัยวะเพศได้น้อยเท่าไร อวัยวะเพศก็จะแข็งตัวได้น้อยลงเท่านั้น รวมไปถึงความสามารถในการคงความแข็งตัวด้วยโดยอวัยวะเพศจะอ่อนตัวเร็วกว่าที่ควรจะเป็นทำให้ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์จนเสร็จสิ้นได้ ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า หากการไหลเวียนเลือดในร่างกายไม่ดีมากเท่าไร ปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นเท่านั้น ปัญหานี้พบมากในผู้สูงอายุ เนื่องจากเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ผู้ชายหลายคนเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดแดง ความดันโลหิตและโรคหัวใจอื่น ๆ

วิถีการดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละคนก็มีผลกระทบโดยตรงต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศในระหว่างมีเพศสัมพันธ์ จากรายงานของเมโยคลินิกพบว่า การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปจะส่งผลกระทบด้านลบต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายอย่างเห็นได้ชัด และการเสพยาเสพติดก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่กระทบต่อการแข็งตัวและระยะเวลาในการแข็งตัวด้วยเช่นกัน

ในผู้ชายที่อายุยังน้อย สาเหตุทั่วไปที่ทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวผิดปกติ (โดยเฉพาะอาการที่สามารถแข็งตัวได้ดีในตอนแรกและจู่ ๆ อวัยวะเพศก็อ่อนตัวลงทันที) คือ ความกังวล หรือที่เรียกว่า “ความวิตกกังวลในระหว่างมีเพศสัมพันธ์” ซึ่งเป็นปัญหาด้านความคิดและจิตใจที่ทำให้ผู้ชายเริ่มคิดไปต่าง ๆ นา ๆ ในระหว่างมีเพศสัมพันธ์ เช่น เขาจะสามารถทำให้คู่นอนพึงพอใจเรื่องเพศได้หรือไม่ หรือคู่นอนของเขาจะคิดอย่างไรเวลามีเพศสัมพันธ์กับเขา เป็นต้น WebMD ได้อธิบายว่า เมื่อความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นจะส่งผลให้อวัยวะเพศอ่อนตัวลง

การรักษาและการเยียวยา

สำหรับคนที่เคยประสบปัญหาดังกล่าวมาก่อน นั่นไม่ได้หมายความว่า คุณจะไม่สามารถกลับมามีเพศสัมพันธ์ได้อย่างที่เคยหรือไม่สามารถถึงจุดสุดยอดได้อีก เพราะมีหลายวิธีที่สามารถเลือกใช้เพื่อรับมือกับปัญหานี้ได้ แต่จะใช้วิธีใดนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล เนื่องจากแต่ละคนมีสภาพร่างกายและสาเหตุปัญหาที่แตกต่างกัน ไวอากร้าเป็นตัวเลือกที่แพทย์ส่วนใหญ่นิยมสั่งให้คนไข้ของตนใช้เพื่อรับมือกับปัญหานี้ แต่ก็มักจะมีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ตามมาด้วยเช่นกัน

ทำไมจู่ ๆ อวัยวะเพศก็อ่อนตัวในระหว่างมีเซ็กซ์ สุขภาพของผู้ชาย

เว็บไซต์ Ask Men อธิบายว่า ขั้นตอนแรกในการรับมือกับปัญหานี้ คือ การค้นหาต้นตอที่แท้จริงที่ทำให้เกิดปัญหานี้ เนื่องจากแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ความคิด จิตใจ อายุหรือระดับความสัมพันธ์ ซึ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศได้ทั้งสิ้น เช่น ผู้ชายบางคนอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเอง ในขณะที่ผู้ชายบางคนกังวลว่าตนเองจะไม่สามารถทำให้คู่นอนของตนมีความสุขเรื่องบนเตียงได้ เป็นต้น เมื่อคุณสามารถหาสาเหตุที่แท้จริงของคุณได้แล้ว คุณก็จะสามารถเลือกใช้วิธีที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อเอาชนะปัญหานี้ได้ การสื่อสารกับคู่นอนของคุณอย่างตรงไปตรงมาเป็นประจำถือเป็นอีกตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม

สรุป

การมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องธรรมชาติและถือเป็นวิธีปลดปล่อยความเครียดที่ยอดเยี่ยมวิธีหนึ่ง แต่การมีเพศสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมก็ไม่ได้ง่ายเสมอไป ปัญหาในการมีเพศสัมพันธ์ถือเป็นปัญหาหนึ่งที่พบได้บ่อยในเพศชาย การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ คือ ปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุด ภาวะที่อวัยวะเพศไม่แข็งตัว จะไม่เพียงก่อให้เกิดความผิดหวังเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่น่าอายอีกด้วย แต่เป็นที่น่ายินดีว่า ในปัจจุบันนี้มีหลายวิธีที่สามารถช่วยให้อวัยวะเพศของคุณแข็งตัวได้ดีขึ้นและนานขึ้น โดยมีหลายวิธีที่เป็นวิธีธรรมชาติที่ไม่ต้องใช้ยาช่วย

ดิสภานุรัตน์

แพทย์ผิวหนัง ผมสุสกาวเดือนไกรดิษฐ์ ฉันทำงานเป็นแพทย์ผิวหนังในกรุงเทพ. ในบล็อกของฉันฉันเขียนเกี่ยวกับการดูแลตัวเองสำหรับเด็กหญิงและผู้ชาย.